Електрическият ремонт включва различни дейности, свързани с електрическите инсталации в дома или офиса. Тези дейности могат да варират от сравнително прости задачи като смяна на контакти и прекъсвачи до по-сложни проекти като инсталиране на нова електрическа система или ремонт на електрически панел.

 1. Смяна на контакти и прекъсвачи:
  • Смяна на стари или повредени контакти и прекъсвачи.
  • Добавяне на нови контакти или прекъсвачи.
 2. Инсталиране на осветление:
  • Монтаж на нови светлинни тела или лампи.
  • Прекарване на нови електрически кабели за осветление.
 3. Инсталиране на електрически уреди:
  • Свързване на нови електрически уреди към електрическата система (например, фурна, миялна машина, климатик и др.).
 4. Инсталиране на нови електрически кабели:
  • Прекарване на нови кабели за нови контури или устройства.
  • Обновяване на стари или повредени кабели.
 5. Работа с електрически панел:
  • Добавяне или промяна на електрически контури в електрическия панел.
  • Разширяване на електрическия панел при необходимост.
 6. Изправяне на къси съединения и електрически проблеми:
  • Определяне и отстраняване на къси съединения и други електрически проблеми.
  • Проверка и подмяна на прегорели предпазите или прекъснати предпазите.
 7. Безопасност:
  • Спазване на всички електрически безопасностни правила и процедури.
  • Използване на правилния инструментариум и оборудване.

 

ИСКАТЕ ДА ПРАВИТЕ РЕМОНТ У ДОМА?